1. mars 2021 kl. 20:54

Informasjon om Covid19

Informasjon smittesituasjonen mandag 01.03.21 kl. 20.50
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon smittesituasjonen mandag 01.03.21 kl. 20.50
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet -3

Stilling ledig som psykiatrisk sykepleier

Måsøy Kommune har ledig 75 % stilling som psykiatrisk sykepleier fra 01.12.08.
Psykiatritjenesten er den del av kommunens hjemmetjeneste og har egne lokaler i nytt omsorgsboliganlegg.
 
Psykiatrisk sykepleier er daglig leder og fagansvarlig for tjenesten.
 
Krav til stillingen: 
Godkjent sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Vi ønsker en person med gode samarbeidsevner, godt humør og med evne til selvstendig jobbing.
 
Lønn etter avtale.
 
Nærmere opplysninger om stillingen får du av:
Kirsten Nøstvold, psyk.sykepleier på tlf. 78 42 45 46
Ann Jorunn Stock, fung. Helse og sosialsjef, på tlf. 78 42 48 21
 
 
 
 
Søknad m/CV og attester sendes til:  Måsøy Kommune, Helse og sosialetaten, 9690 Havøysund
 
 
Søknadsfrist 03.10.08
 
 

 

Skjema