12. april 2021 kl. 11:19

Informasjon om Covid19

Status vaksinering i Måsøy kommune, uke 14
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Status vaksinering i Måsøy kommune, uke 14
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Regn 4
Home/Tjenester/Sentraladministrasjon/Skjenkebevilling

Skjenkebevilling

Les retningslinjer og last ned søknadsskjema for skjenkebevilling.

Bevillingshaveren er alltid ansvarlig for at skjenking av alkohol skjer etter gjeldende lov og forskrifter. Det henvises spesielt til retningslinjene før søknadsskjema fylles ut.

 

Søknadsskjema med tilhørende retningslinjer finner du i vår selvbetjeningsportal.

Henvendelser rundt skjenkebevilling kan rettes til Servicetorget, ved Isabelle M. Pedersen på tlf.47607975

Skjema