A A A
Måsøy kommune Regn 4
Home/Tjenester/Sentraladministrasjon/Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen

Kontaktinformasjon og informasjon om ansvarsområdet til etaten.

Anstatte på formannskapskontoret utfører i hovedsak sektorovergripende oppgaver av samfunssmessige, økonomiske og administrativ karakter. Iverksetting og oppfølging av vedtak er en sentral del av gjøremålene.

Kontoret har i oppgave å saksutrede og ha sekretærfunksjonen til formannskapet, kommunestyret, personalutvalg og en rekke andre utvalg.

Det utføres flere andre oppgaver som valgsekretariat, utleie av boliger, innkjøp og informasjon.

Formannskapskontoret er i kontorfelleskap med ordfører Gudleif Kristiansen.


Følgende personer arbeider ved formannskapskontoret:

 

 

Reidun Mortensen Ordfører 90 92 76 61
Odd-Børge Pedersen Rådmann 90 26 60 23
Lill-Iren Sjursen Kontorfaglært 47 60 78 45
     
     

 

 

 

 

 


 

E-mail this Print this

Skjema