05. august kl. 14:41

Smittevern - private - feiringer og sammenkomster

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra legekontoret.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune NB! Les kommentar i apiChanges seksjonen i XML 10

Koronainformasjon

koronavirus

Informasjon fra legekontoret

Vi minner om at dersom du har symptomer på Covid19, som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eler luktesans eller sår hals skal du holde deg hjemme til enhver tid. Kontak...
besøk helsesentret

Informasjon til besøkende på helsesentret

12.05.20 åpnet Havøysund Helsesenter delvis opp for besøkende. Vi vil nå åpne ytterligere da vi ser at gjester som kommer hit overholder smittevernreglene.
rådhuset sommertid_145x109

Offentlige bygg åpner tirsdag 12. mai

Rådhuset og biblioteket åpner tirsdag.
Skype kontakt

Gå på digitalt besøk på sykeavdelingen

Det er som kjent ikke mulig å besøke dine kjøre på Havøysund helsesenter, sykeavdelingen men pårørende som ønsker kontakt med sine kjære kan opprette Skype konto og ta kontakt...
koronavirus

Nytt smittetilfelle påvist i Måsøy kommune.

Ordføreren er blitt informert av fungerende kommuneoverlege om at vi har fått påvist vårt andre smittetilfelle i kommunen.
Koronavirus informasjon

Melding fra kriseledelsen i Måsøy kommune 14.04.2020

Påsken er over, og man har allerede fått signaler fra regjeringen om at folk må forberede seg på en hjemme-sommer, i alle fall innenfor landets grenser.
Koronavirus informasjon

Gjeldene formannskapets vedtak - Lokale tiltak for å begrense Covid-19

Med hjemmel i Smittevernloven § 4-1, samt med henvisning til kommunestyrevedtak i sak 7/20 punkt 2, forlenger formannskapet gjeldende smitteverntiltak fram til 14. april 2020....
corona positiv

Første tilfelle av Covid-19 smitte påvist i Måsøy kommune

I dag 3. april, fikk fungerende kommuneoverlege beskjed om at en innbygger i Måsøy kommune har testet positivt for covid-19. Personen er nå i isolasjon, og man følger opp både...
Koronavirus informasjon

Gjeldene kommunestyre vedtak vedr Covid-19

Med hjemmel i smittevernlovens § 4-1 opprettholder/justerer kommunestyre i dag tidligere kommunestyrevedtak av 13.03.20, samt smittevernlegens tidligere hastevedtak i forbinde...