Høtten barnehage er en 4 avdelingsbarnehage som eies og drives av Måsøy kommune. Barnehagen drives i samsvar med barnehageloven, rammeplan for barnehagen, forskrifter og interne retningslinjer.

Høtten barnehage er en 4 avdelingsbarnehage som eies og drives av Måsøy kommune. Barnehagen drives i samsvar med barnehageloven, rammeplan for barnehagen, forskrifter og interne retningslinjer. 

 

Satsningsområdet vårt i år er "Havøysundværingen”  – og med sansene på lur, utforsker vi Havøysunds natur, nærmiljø, fiskeri og kultur.  I tillegg jobber vi med språkstimulering/språkutvikling og sosial kompetanse.  

Høtten barnehage har 11 faste årsverk (inkl. styrer) og 41 barn/ 59 plasser barnehageåret  2014/2015.  

De minste barna er fordelt på to småbarnsavdelinger som er Kveitebua og Seibua (0-3 år), og de største barna (3-6 år) er fordelt på Hysebua og Torskebua. 
Avdelingene har et tett og godt samarbeid, og vi har jevnlig felles aktiviteter for hele barnegruppa.

Viser til årsplanen for mer informasjon om hverdagen i Høtten barnehage.

Hjemmeside til Høtten barnehage: http://hotten.barnehage.no/