A A A
Måsøy kommune Lett sludd 1
Måsøy logo_100x122_100x122

Høring - Innføring av renovasjon for fritidsboliger

Måsøy kommunestyre vedtok i møte 13. juni 2013 39/13 følgende: Kommunestyret ber administrasjonen iverksette endringer i "Forskrifter om innsamling av avfall mm." med henblikk på innføring av tvungen renovasjon i de områder som fremgår av utredning. Endrede forskrifter forutsettes iverksatt fra 1. januar 2014.

 

Før forslaget legges frem for politisk behandling legges det ut til offentlig høring i perioden frem til 30.august 2013. Eventuelle merknader og innspill sendes Måsøy kommune, teknisk etat Torget 1, 9690 HAVØYSUND eller på mail til postmottak@masoy.kommune.no  innen samme dato.

høring her

Skjema