12. april 2021 kl. 11:19

Informasjon om Covid19

Status vaksinering i Måsøy kommune, uke 14
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Status vaksinering i Måsøy kommune, uke 14
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Kraftig regn 3
Home/Tjenester/Helse og omsorg/Helsesenter - sykeavdelingen

Helsesenter - sykeavdelingen

Sykeavdelingen har 15 sykehjemsplasser og en sykestueplass. Av sykehjemsplassene er 12 langtidsplasser og tre korttidsplasser. Korttidsplassene blir brukt til rehabiliteringsopphold og avlastningsopphold.

Kontaktinformasjon:

Ann Jorun Stock Helse-og omsorgsleder 901 96 945
Arnstein Larsen Virksomhetsleder 47 61 11 86


Sykeavdelingen:
Overordnet mål:
• Havøysund Helsesenter skal være et sted hvor beboerne skal få en verdig alderdom
• Beboerne skal føle trygghet og være omgitt av den omsorg de til enhver tid har behov for
• Vi ønsker at både beboere og personale skal ha en positiv utvikling

Målsetting:
• Beboerne skal ha en verdig alderdom ved Havøysund Helsesenter, og personalet skal ha en holdning som legger forholdene til rette for dette
• Vi skal ta hensyn til beboernes individuelle behov, slik at trygghet, trivsel, tillit og dermed god omsorg står sentralt.
• Vi ønsker videre at både beboere og personale skal ha en positiv utvikling, hvor vi alle har et felles ansvar for å følge avdelingens målsetting.

På sykeavdelingen arbeider det sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter. De fleste stillingene på sykeavdelingen er fagstillinger (sykepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør). Vi har legevisitt 2 gang i uken og avdelingen har egen tilsynslege. Fysioterapeut brukes ved behov, og det avholdes ukentlige møter.

Helsesenteret gjennomgikk en totalrenovering i 2003, og resulterte i ny ambulanseinngang (direkte til legekontoret), nytt stellerom for døde med tilhørende kapell (egen inngang mot Kirkeveien), nye store pasientrom med egne bad samt ny hovedinngang og to kontorer for personalet. Det er laget to avdelinger, som på sikt skal bli Rehabiliteringsavdeling med 7 plasser og Skjermet enhet med 5 plasser.

Sykehjemsplassene tildeles av et eget inntaksteam, bestående av helse- og sosialsjef, avd.leder på sykeavd, avd.leder i hjemmetjenesten og kommunelege I. Bruk av sykestueplass bestemmes av kommunelege I eller vakthavende lege.

Betaling for plassene beregnes etter sentralt bestemte satser, for tiden kr 129,- pr døgn for korttidsplass inntil 60 dager, etter dette beregnes det i forhold til inntekt.

Når man er innlagt på sykehjem, dekker betalingen alt av mat, medisiner og øvrig medisinsk utstyr. For den som er innlagt på sykestueplass, dekkes alt slikt av kommunen.

Vi har et godt samarbeid med kjøkkenet, og kan blant annet tilby ønskekost til våre inneliggende pasienter. Maten som blir servert er nøye sammensatt med hensyn til næringsstoffer, og all tilberedning av mat skjer i kontrollerte hygieniske omgivelser.

Måsøy kommune ønsker at sykeavdelingen skal være en god og trygg plass for beboere og ansatte! Derfor ønsker vi at alle stillingene skal være besatt av fagfolk, og at det skal være nok pleiepersonell til å kunne følge opp beboerne og gi dem den omsorg og pleie de behøver.
I tillegg vil et godt faglig miljø bety at vi kan tilby elever, studenter og lærlinger i praksis kvalifisert oppfølging. Når alle stillingene er besatt av fagfolk, blir det også et godt faglig miljø med mulighet for utvikling og tverrfaglig samarbeid for våre faste ansatte og vikarer.

Helsesentret er under utbygging og forventes ferdigstillt i august 2012. I byggeperioden, som startet 21. juni 2011 benyttes Kveldsol som midlertidig sykehjem.

Ressursgruppe for kreftomsorg:
Har du eller noen som står deg nær diagnosen kreft? Vi i ressursgruppen for kreftomsorg ønsker å kunne hjelpe deg som har eller har hatt kreft, samt deg som står nær noen med en kreftdiagnose.

Vi vil være behjelpelig med å svare på alle typer spørsmål og hjelpe deg på veien videre, uavhengig av alder, type kreftsykdom og sykdommens varighet. Vi ønsker å bli kjent med deg og dine pårørende.

Tilbudet er frivillig og gratis. All helsepersonell har taushetsplikt - så alle samtaler skjer i fortrolighet.

Ressursgruppen for kreftomsorg kan bistå deg og dine pårørende med blant annet:

  • Å møte deg/dere for samtale i eget hjem, på telefon eller på møterom.
  • Å informere og veilede om sykdom og behandling.
  • Å støtte, informere, rådføre og veilede deg/dere i forhold til ulike plager som kan oppstå, slik som smerter, kvalme, nedsatt matlyst, samliv, psykiske reaksjoner osv.
  • Å bidra i forhold til tilrettelegging i hjemmesituasjonen.
  • Å skape et tett samarbeid mellom lege, hjemmesykepleien, fysioterapeut m.m, samt være en kontaktperson mellom kommunen og sykehusene.
  • Å tilby tett oppfølgning ved en eventuell innleggelse v/ helsesenteret i kommunen.

Vi ønsker å være ditt/deres støtteapparat i både opp og nedturer.
Ressursgruppen består av sykepleiere og helsefagarbeidere, stasjonert både i hjemmesykepleien og på Havøysund Helsesenter.
Ta kontakt dersom du tenker det er noe vi kan bistå deg med.

Kontaktinformasjon:
Therese J. Mathisen, mob: 949 72 936
Heidi C. Johnsen, mob: 480 99 881
Mail: ressurs_kreft@masoy.kommune.no

 

Skjema