27. okt. 2020 kl. 08:59

Informasjon om Covid19

Følgende karanteneregler gjelder i Måsøy kommune pr. 27.10.2020

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Følgende karanteneregler gjelder i Måsøy kommune pr. 27.10.2020

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 2
Home/Tjenester/Kultur og oppvekst/Høtten barnehage/Hovedmeny/Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Foreldrerådet og samarbeidsutvalget skal sikre barnehagens samarbeid med barnas hjem. Her vil du få mer informasjon om hva det er og hvem som er representanter dette barnehageåret.

Barnehageloven §4 omhandler foreldreråd og samarbeidsutvalg (også omtalt som SU). Den sier at et foreldreråd og et samarbeidsutvalg skal sikre barnehagens samarbeid med barnas hjem. Alle foreldre/foresatte av barn i barnehagen er automatisk med i foreldrerådet. SU består av representanter fra foreldre-/foresattegruppen og de ansatte i barnehagen. Barnehagens eier er representert ved en politiker.

Styrer er sekretær for SU, hun skriver innkalling og referat til møtene. Hun har ikke stemmerett i SU. SU består av to foreldrerepresentanter, to personalrepresentanter og en oppnevnt politiker.

Rammeplan for barnehagen
Barnehageloven
 

Barnehageåret 2019 - 2020  har følgende representanter i SU:

Leder Inga Sollie Hugsen
Nest leder Kine Nergård Johnsen
   
Ansatterepr Renate Sjursen
  Hanna Jacobsen
   
Politiker Rune Mathisen
Sekretær Helene Svendsen Seppola

 

 

 

Skjema