Foreldrebetalinger

Satsen for opphold i barnehagen fastsettes av kommunestyret. Her finner du gjeldende betalingssatser.

Kommunestyret fastsetter betalingssatsene i desember.

Gjeldende priser for barnehageplass og kost:

 

100% plass

3135 ,- pr. mnd.

50% plass

1567,50 ,- pr. mnd.

Kost 100%  370 ,- pr. mnd.


Foredrene betaler for 11 måneder i året, Juli er betalingsfri.

Skjema