18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon om besøks-status ved Havøysund helsesenter

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Delvis skyet 6
Home/Employees/Finn ansattFinn ansatt
Name Title Phone Cell Fax

Bekketun

Maren Larsen Psykisk helse 46857708
Maren Nilsen Psykisk helse 96626173
Mette Olsen Psykisk helse 95999236

Enhet for barn og unge

Ann Sissel H. Larsen Helsesøster 90839659
Ann Synnøve Hansen 46299524
Anniken Johansen Barnevernskonsulent 96625750
Hanna Jacobsen Fritidsleder 95173840
Ina Amundsen PPT-Tjenesten 90953416
Jordmor Måsøy kommune Jordmor 90963697
Sajjad Thathaal Kulturkoordinator 98600074
Stian Sjursen Miljøarbeider 41362801

Formannskapskontoret

Bernth Sjursen Ordfører 47332407
Lill-Iren Sjursen Kontorfaglært/arkivleder 47607845
Odd-Børge Pedersen Rådmann 90266023

Gunnarnes Skole

Malgorzata Gorniak Lærer
Personaltelefon Gunnarnes skole 46815451
Sitaram Chamalagain Lærer 96829235
Vibeke Kvivesen Lærer 90283576

Havnekontoret

Oddvar Simonsen Havnesjef 46928754 78424074
Vakttelefon Havnekontoret 90118987

Havøysund Skole

Annette Larsen Kontaktlærer 2. klasse 46815481
Benedikte Dybvand Kontaktlærer 9. klasse 90363648
Elisabeth Havåg Kontaktlærer 8. klasse 90253024
Espen Mikalsen Rektor 48134384
Evy Stabell Kontaktlærer 3. klasse 96634525
Frid Mikalsen Losa/Rådgiver 90368981
Gudrun Larsen Kontormedarbeider 47620481
Hilde Mathisen Kontaktlærer 7. klasse 90259123
Ilone Kristiansen Kontaktlærer 6. klasse 90283153
Inga Solli Hugsén Kontaktlærer 10. klasse 90360294
Klaudia Matis Kontaktlærer 4. klasse 90640041
Linn Hoøy Kontaktlærer 1. klasse 90252958
Tina Giæver Inspektør/kontaktlærer 5. klasse 90283594
lærerrom Havøysund skole 48182742

Havøysund skole

Linda Olsen Renholder 47625405
Sanna Johansen Renholder 47625405

Helse- og omsorg

Ann Jorunn Stock Helse- og omsorgssjef 90550534
Arnstein Larsen Virksomhetsleder Helse og Omsorg 47611186

Helsesenter

Karoline Schmedling Fysioterapeut 48295417
Kjøkken Helsesenter 97618334
Sykeavd. 1 etg Skjermet enhet 95971201
Sykeavd. 1 etg korttidsavd. 47609224
Sykeavd. 2 etg Helsesenter 47608936
Vaktrom 78424116

Helsesentret

Anne Amundsen Fagansvarlig 48263079
Siv Berg Fagansvarlig 48263079

Hjemmetjenesten

Anne Giæver Fagansvarlig hjemmetjenesten 90235996
Hjemmetjenesten Hovednr 784 24 142 78424141
Siw Johnsen Kontorfaglært 47607982

Høtten barnehagen

Helene Seppola Styrer 90941312
Hysebua Høtten barnehagen 91558012
Kveitebua Høtten barnehagen 91534784
Seibua Høtten barnehagen 91557818
Torskebua Høtten barnehagen 91565022

IT-avdelinga

Antè Pettersen Lærling 90069454
IT Support Hammerfest IT Support 78402010

Intern utvikling

Jonas Muhammad 40918290

Kirka

George Mathisen Kirketjener 90750688
Laila Jåvold Sokneprest 97037343

Kulturskolen

Kelemen Matis Leder kulturskolen 95091826

Legekontoret

Laboratoriet Havøysund Laboratoriet 47610298
Legekontoret Havøysund 784 24 100 78424110

Måsøy Museum

Nynke Museumsbestyrer 92350016

Måsøy folkebibliotek

Lillian Jacobsen Biblioteksjef 46837382

NAV

Arbeidsgiver, lege og tiltaksarrangør 55 55 33 36
EURES +47 75 42 64 04
Hjelpemidler 55 55 33 36
Hovednummer 55 55 33 33
Internasjonale henvendelser +47 21 07 37 00
NAV AA-registeret 62 02 40 50
Pensjon 55 55 33 34
Teknisk brukerstøtte nav.no 800 33 166
Økonomisk rådgivning 800GJELD 800 45 353

Oppvekstsektor

Reneè Beate Andersen Sektorleder Oppvekst 46280255

SFO

Lill-Tone Larsen Leder 46280040

Servicetorget

Isabelle Pedersen Konsulent 47607975
Ulla-Britt Simonsen Kontorfaglært 47608017

Teknisk etat

Anna Solem Walseth Kommuneplanlegger 98439729
Bjørn Harald Olsen Servicearbeider 96625305
Hugo Benjaminsen Servicearbeider 46897430
Lasse Danielsen Teknisk sjef 90408836
Morten Larsen Servicearbeider 95992975
Ottar Kaspersen Driftsoperatør VA 99581724
Pål Eskil Sneve Hansen Kommuneplanlegger 47636479
Ruben Johansen Brannsjef 90111323
Stein Kristiansen Avdelingsingeniør 41126769
Svein Henry Isaksen Servicearbeider 47418409
Teknisk Vakttelefon Vakttelefon 47417717
Tom Jacobsen Servicearbeider 99581723
Tom Sjursen Servicearbeider 95047270
VA ingeniør VA-ingeniør 46280691

Økonomikontoret

Anna Pires Økonomikonsulent 47607963
Ingrid Majala Økonomisjef 41606202
Roar Magnussen Skatteoppkrever 46280060
Wenche Kristiansen Kontorfaglært 47607848