12. april 2021 kl. 11:19

Informasjon om Covid19

Status vaksinering i Måsøy kommune, uke 14
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Status vaksinering i Måsøy kommune, uke 14
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Kraftig regn 4
Home/Tjenester/Tekniske tjenester/Etatsadministrasjon

Etatsadministrasjonen

Teknisk etat har ansvaret for:

• Arealplanlegging og regulering i henhold til plan - og bygningsloven
• Byggesaksbehandling og kontroll i henhold til plan - og bygningsloven
• Kart og oppmålingsarbeider
• Brann- og ulykkesberedskap i henhold til lov om brannvern
• Forebyggende brannvern i henhold til lov om brannvern
• Bygging, drift og vedlikehold av kommunale veger, samt vann og avløpsanlegg
• Vedlikehold av kommunale bygg
• Prosjektledelse ved byggeprosjekt i kommunal regi
• Bistå med tekniske tjenester (innbyggere, egen organisasjon, andre foretak)
• Utøve kommunens forurensningsmyndighet

De tekniske tjenestene i Måsøy kommune er administrativt organisert under teknisk etat. Etatsadministrasjonen holder til i andre etasje på rådhuset i Havøysund.

Følgende personer er i andre etasje på rådhuset:

Lasse Danielsen Teknisk sjef 90 40 88 36
Stein Kristiansen Avd.ingeniør/Branninspektør 41 12 67 69
Pål Eskil Sneve Hansen Kommuneplanlegger 47 63 64 79
Anna Solem Walseth Kommuneplanlegger 98 43 97 29
VA-Ingeniør   46 28 06 91


Hvem skal jeg kontakte?
Har du spørsmål om kart og oppmåling, fradeling eller om planarbeidet i kommunen ta kontakt med Stein. Stein er rette person å ta kontakt med når det gjelder vedlikehold på kommunale bygg. Når det gjelder forebyggende brannvern, byggesaksbehandling og planarbeid skal du ta kontakt med teknisk sjef. Spørsmål rundt veier og avløp samt HMS og IKT-rutiner ved drikkevannet, tømming av septik og rutiner ved renovasjonsordningen samt byggesak kan du stille til teknisk sjef. 

 

Vakttelefon

  47 41 77 17

Skulle det oppstå prekære situasjoner er teknisk vakttelefon bemannet hele døgnet.

Følgende personer er kommunens høyre hånd ute på øyene:

Ingøya:    
Hugo Benjaminsen Vaktmester 46 89 74 30
     
Rolvsøya:    
  Vaktmester 90 09 05 69

    
   
 

Skjema