12. april 2021 kl. 11:19

Informasjon om Covid19

Status vaksinering i Måsøy kommune, uke 14
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Status vaksinering i Måsøy kommune, uke 14
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Regn 4
Home/Tjenester/Sentraladministrasjon/Borgelig vigsel

Borgelig vigsel

Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. Fra 1.1.2018 overtar kommunen ansvaret for borgerlig vigsel i Norge. I Måsøy kommune er det ordfører og varaordfører som innehar vigselsmyndighet. Dette følger av loven. Kommunestyret har også delegert vigselsmyndighet til rådmann.

 

Kommunen tilbyr vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge,jf. ekteskapsloven § 12a.

En kan bestille tid for vigsel ved å henvende seg til kommunens servicekontor eller ved å sende en e-post til postmottak@måsøy.kommune.no. I e-posten oppgis navn på brudepar, e-postadresse, telefonnummer og ønsket dato, samt klokkeslett. Henvendelser vedrørende vigsler kan også rettes pr telefon +47 78 42 40 00 

Se utfyllende informasjon i retningslinjene for borgelig vigsel.

Retningslinjer for borgelig vigsel

Skjema